Small System Monitor (SSM)

Een klein programma wat gemaakt is om systeem health en performance waardes op te vragen zodat ze gebruikt kunnen worden door andere programma's (b.v. Zabbix).

Waardes van bv. CPU gebruik (load) tot en met disk queue length kunnen opgevraagd worden.
Zie de bijgevoegde gebruiksaanwijzing voor de complete set aan commando's.

Laatste versie: 1.4


SSM_14.zip

SmallSystemMonitor.pdf